Home

U waarde ramen

Een hoge U-waarde betekent een hoger warmteverlies, een lagere U-waarde betekent dat je raam- en deurprofielen goed isoleren. De drie domeinen van U-waarde Het warmtedoorgangscoëfficiënt bestaat uit drie waarden : Uf (de U-waarde van het raamprofiel (frame)), Ug (de U-waarde van het glas) en de totale Uw-waarde (globale U-waarde van het glas en raamprofiel (window)) De U-waarde van een passiefraam De U W van bijvoorbeeld een raam voor een passiefhuis of lage energiewoning benadert bij voorkeur de grens met U W 1,0 of lager. Op dit moment zou een lage energiewoning ramen moeten bevatten met een U W < 1,5 W/m²K. Voor ramen in een passiefhuis geldt de richtlijn U W 0,85 W/m²K De U-waarde van aluminium ramen en deuren Hoe lager de U-waarde, hoe beter de warmteweerstand van het profiel en dus hoe beter de isolatie van je ramen en deuren. Kies daarom de juiste profielen voor je binnendeuren, buitendeuren maar ook schuifdeuren en schuifsystemen in het algemeen. Ramen isoleren om energie te bespare Daarom leggen we hier kort uit wat de belangrijkste factoren zijn die een invloed hebben op de U-waarde van je ramen: Isolatiewaarde van de beglazing. Enkel glas laat bijzonder veel warmte door. Beter is dubbel glas, maar eigenlijk moet je voor driedubbele beglazing of hoogrendementsglas kiezen als je je U-waarde wilt verlagen De Uw-waarde ('w' staat voor window) geeft mee hoeveel warmte er verloren gaat door het volledige raam. Men rekent hierin zowel het glas (Ug), het profiel (Uf) als de afstandshouders van het glas. De raamleverancier levert een gedetailleerd Uw-waarde verslag

De u-waarde van je ramen bereken: zo doe je dat

Om je een idee te geven: een houten raam met een profieldikte van 100 mm in loofhout heeft een Uf-waarde van ongeveer 1,75 W/m²K, terwijl hetzelfde profiel in naaldhout met 1,48 W/m²K iets beter scoort. Anderzijds speelt ook de opbouw van het profiel een rol. Moderne ramen in aluminium bestaan uit meerdere kamers met een thermische onderbreking Bouwbesluit, Energie advies In het bouwbesluit 2012 zijn de eisen aan de isolatiewaarde van ramen, deuren en kozijnen aangescherpt. In bouwbesluit 2003 diende de isolatiewaarde (U-waarde) minimaal 4,2 W/m2.k. te bedragen. In het bouwbesluit 2012 is voor nieuwbouw, de U-waarde verlaagd naar 2,2 W/m2.k De U-waarde wordt in Nederland uitsluitend gebruikt bij ramen en kozijnen. Hoewel de U-waarde eigenlijk een zeer duidelijk begrip is (zoveel Watt per m2 per graad K), sprekender dan de R-waarde (zoveel m2 K per Watt) wordt in Nederland bij muren, vloeren e.d. toch vrijwel altijd met de R-waarde gewerkt

U-waarde van ramen Habitos

Isolatiewaarde van stalen ramen Stalen ramen hebben doorgaans een u-waarde die ligt tussen 2.6 en 1.9 W/m²K. Een U-waarde van 1.2 is in uitzonderlijke gevallen mogelijk door gebruik te maken van thermische profielen en tripple glas. De profielen zijn gemaakt van roestvrij staal (inox) en zijn meestal voor 100% recycleerbaar Volkomen onverwacht publiceerde BZK gisteren in een nieuwsbrief dat per 1 maart 2013 de nieuwe eisen van kracht worden inzake de U-waarde van ramen, deuren en kozijnen. Vanaf vandaag mag u in uw EPC berekeningen geen constructies toepassen die een hogere U-waarde hebben dan 1,65 W/m²K. Wat betekent deze nieuwe eis voor u De U-waarde wordt namelijk bepaald door zowel het glas, het schrijnwerk als de ruimte ertussen. Kijk dus steeds de verschillende U-waardes van je raam na: Ug-waarde ('g' staat voor glas) geeft de U-waarde enkel van het glas zelf. De Ug-waarde van het glas mag tot 1.1W/m²K zijn volgens de EPB-regelgeving

U-waarde van aluminium ramen en deuren: wat je moet weten

Dan moeten je ramen een Uw-waarde van 1,5 W/m²K hebben. Voor deuren mag de Ud-waarde niet hoger liggen dan 2,0 W/m²K. En de Ug-waarde van het glas in je ramen en deuren ligt lager dan 1,1 W/m²K. Benieuwd hoe Profel ramen en deuren levert die beantwoorden aan de strengste isolatie- en andere voorschriften U-waarde van een raamcomponent bepaalt, vastgelegd in de respectievelijke normen. Voorbeelden daarvan zijn de hotboxmethode, de hotplatemethode en de heatflowmethode. Vandaag worden proeven in het labo voornamelijk gebruikt voor het bepalen van de eigenschappen van materialen en voor het op punt stellen en de controle van de werkwijze via berekeningen U-waarde ramen: kijk verder dan het glas Een U hier, een coëfficiënt daar. De getallen en letters vliegen je om de oren als je op zoek gaat naar nieuwe ramen. Ongetwijfeld doen de waardes 1.0 en 1.1 een belletje rinkelen U merkt dat de U-waarde van een venster met hoogrendementsglas (U-waarde van 1,1 W/m 2.K) sterk kan variëren in functie van het schrijnwerk.Uw keuze bepaalt het eindresultaat: een profiel uit hardhout met 60mm profieldiepte en U-schrijnwerk = 2,0 verlaagt de U-waarde van het volledige venster tot 1,7

Isolatiewaarde: wegwijs in de U-waarde van je ramen

U-waarde = isolatiewaarde. De isolatiewaarde van glas wordt uitgedrukt in een U-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het glas isoleert. Triple glas in een nieuw kozijn heeft een U-waarde van 0,5. Enkel glas heeft een U-waarde van 5,8. Onthoud dus: bij glas ga je voor een zo laag mogelijke U-waarde De U-waarde van een houten kozijn is 2,4. Een kunststof kozijn heeft een U-waarde tussen de 1,0 en 2,2 Een aluminium kozijn heeft een U-waarde van 6,0 Een aluminium kozijn met koudebrug onderbrekingen heeft een U-waarde van 1,8 tot 2,7 De U-waarde geeft de isolatiewaarde weer van een bepaald deel van een woning. Bijvoorbeeld het dak, de muren of de kozijnen. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m 2 K en duidt op het warmteverlies van dit onderdeel. In het geval van ramen wordt het verschil gemeten tussen de buiten- en de binnenkant van het raam

Voorzetramen: nuttige informatie & prijzenOnderzoek toont aan dat gletsjers sneller smelten

Wat is de Ug-waarde, Uf-waarde en Uw-waarde van de ramen

Ramen en deuren kiezen doe je niet zomaar. De waaier aan glas- en profiel­vari­aties is ein­de­loos en elke mate­ri­aal­soort (PVC, alu­mini­um of hout) heeft zo z'n voor- en nade­len.Er zijn daarom ver­schil­lende fac­toren om reken­ing mee te houden bij de materiaalkeuze. De iso­latiewaarde (U‑waarde) is zo'n belan­grijke fac­tor, want die heeft een grote invloed op de. Omdat de warmteweerstand van ramen en deuren in het algemeen te kort schiet om te voldoen aan de in het eerste tot en met het vijfde lid gesteld eisen, mag op grond van het zesde lid voor dergelijke constructieonderdelen worden volstaan met een lagere isolatiewaarde, uitgedrukt in een warmtedoorgangscoefficient (U-waarde) met een waarde van ten hoogste 2.2 W/m².K voor ieder afzonderlijk raam. Laat de wand veel warmte door, dan ligt de U-waarde hoog. Is de wand thermisch goed geïsoleerd, dan heeft die een lage U-waarde. De U-waarde hangt af van de dikte en de isolatiewaarde (lambdawaarde, λ-waarde) van alle materialen waaruit een constructiedeel opgebouwd is. Een volledige toelichting bij het begrip 'U-waarde' vindt u via de link Bij triple glas (gemiddelde U-waarde 0,7) kun je het beste kiezen voor kozijnen met een U-waarde van 1,3 of lager. De isolatiewaarde van het kozijn past dan beter bij die van het glas, zodat je minder kans hebt op condens in of op het kozijn. Voor isolerende deuren is een U-waarde van maximaal 1,2 een goede isolatiewaarde

U-waarde: snel uitgelegd. De U-waarde geeft aan in hoeverre een materiaal de warmte doorlaat (hoeveel warmte er naar buiten verdwijnt). De U-waarde wordt vooral gebruikt om de isolatiewaarden van glas en ramen uit te drukken. Om je een paar voorbeelden te geven: De U-waarde van standaard enkel glas ligt rond de 5,9 De U-waarde geeft de thermische geleidbaarheid aan van een isolatiepakket en is het omgekeerde van de R-waarde (U = 1/R). Hoe beter het isolatiepakket, hoe lager de U-waarde. Formule: U-waarde = λ-waarde / dikte isolatie. Vul hieronder de dikte en de λ-waarde (in W/mK) van de isolatie in om de U-waarde te berekenen In het Bouwbesluit staat de eis dat kozijnen en vliesgevels een gemiddelde U-waarde van ten hoogste 1,65 W/m2.K moeten hebben. Een afzonderlijk element mag een maximale waarde van 2,2 W/m2.K hebben. De gevelelementen van het complete gebouw mogen dus gemiddeld niet boven U-waarde 1,65 W/m2.K. uit komen Met een U-waarde van 0,8 W/(m2.K) zijn deze ramen uitstekend geschikt voor toepassing in energie-besparingsconcepten. Het grote voordeel van hardglas is dat de ramen geen houten omkadering meer nodig hebben, vertelt Sabine Stoel, commercieel medewerker afdeling bouw bij BUVA. Een slanke en strakke vormgeving is het resultaat Er mogen dan dus ook ramen in een gebouw zijn met een slechtere Uw, als het gemiddelde maar voldoet aan 1.65 W/m².K. Echter is het voorlopig nog onduidelijk hoe de gemiddelde U-waarde van ramen en deuren over een project zal worden berekend. Zodra hier mee over bekend is, zullen wij dit u mededelen. Referentiewaard

Ug, Uf en Uw-waarde van ramen uitgelegd (in 2 zinnen of

Oorspronkelijk bericht geplaatst door maarten.ellen inderdaad. Qua u waarde voor het glas gaan we inderdaad voor 1.0 gaan. We zijn momenteel aan het wachten op 2 offertes. 1 van reynaers ramen, met 1.0 glas, waarbij de verdeling op het glas wordt geplakt Het isolatiepeil van passiefhuizen bedraagt K10 à K20 en kent een streefdoel op het gebied van de U-waarde voor muren, daken en vloeren van minder dan 0,15 W/m2K en voor de ramen en het buitenschrijnwerk van minder dan 0,8 W/m2K. Bij passiefhuizen is het niet nodig om van een traditioneel verwarmingssysteem gebruik te maken U WAARDE (GLAS) EN R-WAARDE (ISOLATIE) Per 1 januari 2015 zijn de EPC en Rc eisen uit het bouwbesluit gewijzigd. Beide hebben betrekking op de energiezuinigheid van gebouwen. R-waarde (isolatie) De R-waarde is van toepassing op het materiaal dat gebruikt wordt voor de ramen, gevels, daken, vloeren, enz. De gevel van een gebouw heeft een grote invloed op het mogelijke..

Isolatiewaarde van ramen, deuren en kozijnen in

HR++ glas bezit een U-waarde van 1,2 W/m 2 K of lager. Modern HR++ glas (5-15-4 (van buiten naar binnen) argongas gevuld) behaalt inmiddels een U-waarde (warmtetransmissie) van 0,9 W/m 2 K volgens de norm EN 1279. Een veelvoorkomend probleem is dat het huidige HR++ glas te dik is om in oude houten deuren en ramen te plaatsen Dat betekent dus dat een lagere u-waarde een betere isolatie inhoudt, omdat er dan weinig warmte via het desbetreffende materiaal wordt afgevoerd. Tijdens het aanschaffen van een nieuw kozijn is het dus altijd verstandig te zoeken naar wat de u-waarde is van het kozijn. Deze wordt uitgedrukt in Watt per vierkante meter Kelvin (W/m 2 K)

U-waarde ramen (U w) volgens NEN 1068:2012+C1:2014. kozijnhou Het meest isolerende kozijn, is een kunststof kozijn. Dat is glashelder. Tóch bent u er dan nog niet, want zo'n 15% van de warmte gaat via het glas verloren. Met isolatieglas als bv triple glas is veel winst te behalen. Ga voor de laagste U-waarde! Maar hoe bereken je de U-waarde van kunststof kozijnen De U-waarde. De U-waarde geeft de isolatiewaarde weer van een bepaald deel van een woning. Bijvoorbeeld het dak, de muren of de kozijnen. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m 2 K en duidt op het warmteverlies van dit onderdeel. In het geval van ramen wordt het verschil gemeten tussen de buiten- en de binnenkant van het raam

De U-waarde geeft aan hoeveel warmtestroom door een constructie heen gaat. De Rm-waarde geeft juist de weerstand tegen de warmtestroom aan die een materiaal biedt. De U-waarde is dus het omgekeerde van de Rm-waarde. Aan de éénheid van de U-waarde (W/m 2 K) kan al worden gezien dat dit het omgekeerde is van de Rm-waarde (m 2 K/W) De U waarde wordt uitgedrukt in W/m2 K oftewel de hoeveelheid warmte (Watt) die door een vierkante meter (m2) glas verloren gaat bij een temperatuursverschil van 1 graad Kelvin (K) tussen binnen- en buitenkant van het glas. Bepaling K waarde. De K waarde van glas hangt samen met de volgend variabelen Vergelijk de U-waarde. De thermische onderbreking bij aluminium ramen verhoogt dus de isolatiegraad. Die wordt weergegeven als U-waarde. Aluminium profielen hebben doorgaans een waarde tussen de 1,5 en 0,8 W/m²K. Des te lager dit cijfer, des te beter. Maar dat vertaalt zich meestal ook in de kostprijs Kunststof kozijn met extreem lage U-waarde Ster Kozijn heeft natuurlijk vooral verstand van kunststof kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien en houdt zich daarom vooral met de U-(window)waarde bezig. Deze geeft namelijk aan hoeveel warmte verloren gaat via de kozijnen en de ramen

U-waarde, warmtedoorgangscoëfficiën

 1. ium of kunststof). Alu
 2. U waarde U-waarde De U-waarde (warmtedoorgangscoëfficiënt) van een bouwproduct geeft aan hoe goed het isoleert. Bij een 'passiefhuis' wordt eigenlijk altijd deze 3-voudig isolerende ramen gekozen van het HR+++ type met krypton gasvulling om tot een erg goede isolatiewaarde van het glas te komen
 3. U-waarde 1,9 (t.o.v. enkelglas 5,6). De opvolger van standaard dubbel glas. Hier werd als eerste een metaalcoating aan de binnenzijde (spouwzijde) van het glas toegepast. Wordt alleen nog toegepast bij glasschade herstel. HR+ glas. U-waarde 1,6 (t.o.v. enkelglas 5,6). De opvolger van HR dubbelglas

Er zijn verschillende manieren om uw ramen te isoleren. U kunt gebruik maken van voorzetramen, monumentenglas, standaard isolatieglas, HR isolatieglas, HR+ isolatieglas, HR++ isolatieglas en triple glas. Diverse U-Waardes : Enkelglas 4mm : U-Waarde : 5.8 Monuglas 6mm : U-Waarde : 4.9 Voorzetraam : U-Waarde : 3.0 Dubbelglas gewoon : U-Waarde : 3.0 ( 4-9-5 [ Het bouwbesluit en de u-waarde van ramen In het bouwbesluit is vastgesteld dat, als je de ramen van je woning gaat vervangen, je bent met een renovatie bezig of je bent een nieuwbouwwoning aan het bouwen, de u-waarde van de nieuwe ramen niet hoger mag zijn dan 4,2 W/m 2 K. Je zal merken bij het aanschaffen van kunststof kozijnen dat deze hier doorgaans ruim aan voldoen Dik glas heeft een lagere U‑waarde dan dun glas. Met andere woor­den: enkel glas en ver­oud­erd dubbel glas hebben een hoge U‑waarde — en zullen dus niet (meer) naar behoren isoleren. Daarom raden wij aan om alti­jd voor hoogren­de­ments­glas met een waarde van 2 , 0 W/ m 2 K of lager te gaan SlimLine 38 - Classic - ramen - naar buiten opengaand - 02/2020.dwg SlimLine 38 - Classic - ramen - naar buiten opengaand - 02/2020.pdf SlimLine 38 - Cubic - ramen - naar buiten opengaand - 02/2020.dwg SlimLine 38 - Cubic - ramen - naar buiten opengaand - 02/2020.pd Geef ramen een klassieke uitstraling met kruisroeden. Deze roeden zitten in het dubbele glas verwerkt. De roeden zijn verkrijgbaar in kleur RAL 9010 (wit) en RAL 9001 U-waarde ZHR++ glas - Opbouw met spouw 16 mm U-waarde 1,0 ZHR++ - Opbouw met spouw 15 mm U-waarde 1,0 ZHR+

De U-waarde (eenheid: W/m 2 K - uitgedrukt in Watt per m 2 Kelvin) geeft aan hoeveel warmte er per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden wordt doorgelaten. Hoe lager de U-waarde van het glas, hoe beter de isolatie. Bij Glasdiscount bieden we verschillende ruiten aan met een hoge U-waarde (isolatiewaarde). Type glas Graag de U-waarde van een houten meranti kozijn met twee vaste zijlichten en twee deuren met een borstwering van 450 mm. Het geheel voorzien van HR++ beglazing 1.1 deur hout Merbau afm:39 x140mm kozijn hout Meranti afm:67xii4 mm en de twee tussen stijlen 90x 114 mm afmeting van het kozijn 2616 breed en 2247 hoog Als je je huis perfect wil isoleren, moet je extra aandacht besteden aan je ramen. Vandaag is dubbel glas de norm. Maar wie echt slim en energiezuinig is, gaat een stap verder. Ontdek ook wat HR+++, triple glas of driedubbele beglazing is en wat het voor de isolatie van jouw woning kan betekenen. Van enkel [ 1. De isolatiewaarde. Hout isoleert goed, maar aluminium (warmtegeleidend en ontworpen om koudebruggen tussen binnen en buiten te vermijden) en PVC lopen nog nauwelijks achter. Kijk eerst en vooral naar de U-waarde van je toekomstige ramen. Deze stemt overeen met de hoeveelheid warmte die ontsnapt per m² en graad temperatuurverschil doorheen een muur, vloer, venster, enz Zonwerende beglazing, driedubbel glas, hr glas, Er zijn zo veel soorten glas, dat verwarring niet uitgesloten is. De g-waarde van glas helpt om de isolatiewaarde van je ramen te bepalen. Deze waarde wordt ook wel zonnetoetredingsfactor (ZTA) genoemd en geeft de verhouding tussen de invallende zonnestraling en de binnenkomende zonnestraling weer

De u-waarde geeft het warmteverlies van de kozijnen aan per m², per temperatuurverschil tussen de beide kanten. Hoe lager de u-waarde, des te beter de isolatie van kunststof kozijnen. Met een u-waarde van 1 tot 2 W/m²K isoleert kunststof dus uitstekend! Beter dan bijvoorbeeld hout, dat een u-waarde van 2,4 W/m²K heeft De U-waarde van glas verschilt van glassoort tot glassoort. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het glas isoleert. Als je meer wil weten over het begrip U-waarde, lees dan ook ons artikel Wat is U-waarde? De isolatiewaarden van glas kun je ook nakijken via het Bureau voor Normalisatie

Steen Vastgoed — Bernard — Hoogboomsteenweg 186-190 2950

Isolatiewaarden ramen: PVC - Hout of Aluminium

 1. Een venster in pvc met een meerkamerprofiel en een U-waarde van het profiel van 1,8 W/m²K resulteert in een venster met een U-waarde van 1,7 W/m²K. De standaardpvc-profielen van Deceuninck scoren dus sowieso al beter dan wat de EPB-regelgeving voorschrijft en de Zendow#-neo-ramen van Deceuninck doen daar door de toepassing van de Linktrusiontechnologie noog een mooie energiebesparende stap.
 2. Pvc ramen hebben een U-waarde van 1,2 - 0,78 W/m²K. De isolatiewaarde van kunststof profielen is voornamelijk afhankelijk van het aantal luchtkamers in het profiel. Het is namelijk de stilstaande lucht in de profielen die goed isoleert. Hoe meer luchtkamers, des te beter isoleert het profiel
 3. der kans hebt op condens in of op het kozijn. Voor energiezuinige isolerende deuren is een U-waarde van maximaal 0,9 een goede isolatiewaarde
 4. Stalen Ramen. In veel stalen ramen kan ook Klassiek Dubbelglas geplaatst worden. Wanneer u een optimale isolatiewaarde ambieert kunnen wij deze ook in een isolerende variant aanbrengen. Deze zijn specifiek ontwikkeld met een dubbel isolerend profiel met 100% klassiek uiterlijk
 5. Achterzetramen kosten. Om meer te weten te komen over achterzetramen kosten en prijzen, is het belangrijk om te kijken naar de investering en de jaarlijkse besparing.Vergeleken met alternatieven om ramen te isoleren gelden volgens www.degroenemenukaart.nl de volgende besparingen, uitgaande van 6 ramen met een oppervlakte van 2,5 m², totaal 15 m²
 6. De U-waarde is het zogenaamde 'warmtedoorgangscoëfficiënt'. Het coëfficiënt geeft aan hoeveel warmte (in watt of 'w') door een materiaal gaat gedurende 1 seconde en per m². Een hoge U-waarde betekent een hoger warmteverlies dan een lagere U-waarde, die aangeeft dat het materiaal beter isoleert
 7. Rekentool U-waarde houten raam. De rekentool « Warmtedoorgangscoëfficiënt houten venster (klik hier) » is een java-applicatie welke draait in een web browser context, ook wel een java-applet genoemd. Hierdoor kan deze applicatie werken op zowel microsoft -als niet microsoft platformen. Het werd ontwikkeld in het kader van een prenormatief onderzoek met het oog op het verkrijgen van.

Gordijnen dicht en verwarming uit dankzij driedubbel glas met U-waarde. Driedubbel glas brengt de U-waarde terug tot 0,5 W/m 2 K. Als u goed isolerende ramen en deuren heeft in combinatie met driedubbel glas, kunt u 's avonds de gordijnen dichtdoen en de verwarming lager zetten. Zo wordt de U-waarde teruggebracht Driedubbel Glas HR+++ Driedubbel glas HR+++, wat beter bekend staat als driedubbel glas. Is een glassoort dat steeds populairder wordt. Veel nieuwbouwprojecten maken alleen nog maar gebruik van driedubbel glas HR+++. Dit heeft met name te maken met de betere isolatie die Driedubbel HR+++ glas biedt ten opzichte van dubbel glas en enkel glas. Daarnaast gaat Driedubbel glas HR+++ gemiddeld. Wilt u meer isolatiewinst behalen dan is het verstandig u te laten adviseren over het juiste isolatieglas van uw ramen en deuren. Ster Kozijn adviseert: 'Ga voor de laagste U-waarde'. We vertellen u wat de U-waarde is en hoe u deze berekent. Wat is een U-waarde? De 'U-waarde' geeft een indicatie van de warmte die verloren gaat door het. Standaard aluminium kozijnen van Schüco overtuigen door hun klassieke uitstraling. Er zijn veel verschillende vormen en kleuren mogelijk. Het brede scala aan ontwerpopties voor de aluminium kozijnen kan helpen om het gebouw een onmiskenbare stijl te geven

Lagere rente voor leningen lage energie woningen

Nieuwe eis Bouwbesluit 2012 - U ≤ 1,65 W/m²K : Uniec

 1. Kies de juiste beglazing in jouw nieuwe VELUX dakraam en zorg voor een goede energiebalans in huis. Lees meer
 2. De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er wordt doorgelaten per vierkante meter glas en per graad temperatuurverschil. Iets eenvoudiger gezegd: de U- waarde vertelt je hoeveel warmte je verliest bij welk type glas. Hoe hoger de U-waarde is, hoe meer warmte er verloren gaat. Andersom geredeneerd: beglazing met de laagste U- waarde isoleert het beste
 3. ium kan je gaan opzoeken op de website van de grote fabrikanten
 4. De U-waarde van ramen geeft aan hoe goed ramen isoleren. Hoe lager het getal, hoe hoger de isolatiewaarde. De U-waarde drukt uit hoeveel watt energie er per vierkante meter verloren gaat bij een verschil van 1 graad Kelvin tussen de binnen- en buitentemperatuur
 5. De U-waardes van je ramen uitgelegd. Isolatie is vandaag superbelangrijk in je woning en bijgevolg ook bij de keuze van je ramen. Hiervoor moet je letten op de U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt van je buitenschrijnwerk. Hoe lager die is, hoe beter je ramen isoleren. 3 verschillende U's. De U-waarde bestaat uit drie onderverdelingen
 6. Hoe wordt de U-waarde uitgedrukt. De U-waarde wordt uitgedrukt in een cijfer. Hoe lager de U-waarde van een huis, hoe beter het is. De U-waarde wordt gemeten aan de buitenkant van een huis terwijl binnen de radiatoren aan staan. Hoe hoger de temperatuur die afstraalt van de ramen en de muur, hoe hoger de U-waarde zal zijn. Een goed huis heeft.

Berekenen van de U-waarde van ramen en deuren voor CE-markering. De gaskraan in Groningen gaat dicht, klimaatdoelen moeten gehaald worden, het BENG-eisen (bijna energie neutraal bouwen) komen eraan, kortom: het beperken van het energieverlies van gebouwen is een 'hot' item Lage U-waarde. Ontzettend belangrijk bij het bepalen van het al dan niet goed isolerend zijn van een materiaal is de U-waarde waar deze over beschikt. Op PVC-ramen.net vind je correcte informatie over PVC ramen en andere modellen U-waarde vergeleken met Rd-waarde. Voor isolatiematerialen wordt vaak een Rd-waarde opgegeven om aan te geven hoe goed een materiaal isoleert. Afmetingen en aantal ramen. De prijs voor het vervangen van bijvoorbeeld 10m 2 glas kan per woning sterk verschillen

- Een U-waarde van 2,2 W/m²K kan niet worden gerealiseerd met enkel glas. Hiervoor is minimaal HR-glas nodig. Omdat bestaande kozijnen met enkel glas meestal niet geschikt zijn voor dubbel glas, is er bij artikel 5.6 lid 2 van uitgegaan dat de ramen en deuren altijd gelijk met de kozijnen worden vernieuwd of vervangen. Tekst Helpdesk Bouwbeslui U-waarde ramen 2.2 W/m2K Buitenzonwering op Z, O, W Installatietechnische gegevens Type verwarmingsinstallatie Elektrische warmtepomp met aquifer, LT met radiatoren Type ventilatiesysteem Mechanische toe- en afvoer (D 2b2) Rendement warmteterugwinning 70% Type koelinstallatie Koudeopslag, niet preferent compressiekoelmachin De isolatiewaarde van ramen wordt weergegeven door de U-waarde. Deze wordt bepaald door de warmteweerstand van het glas (Ug), de glasafstandhouder (Ψ) én het kozijn (Uf). De waarde wordt uitgedrukt in W/m 2 K. Een lage U-waarde betekent dat er weinig warmte verloren gaat en de isolerende werking van het raam hoog is. Effectieve maatregele Voor de eigenaar van het pand betekent dit dat ramen en glaspartijen ongewijzigd moeten blijven, en in sommige gevallen ook niet mogen worden afgedekt met voorzetramen. Vooral bij oudere panden kan dit betekenen dat de energiekosten van het pand fors zijn. De staat betaalt hier helaas niet aan mee De U-waarde van aluminium ramen ligt namelijk tussen 1.5 en 0.6 W/m²K. De warmteweerstand van aluminium raamprofielen is met andere woorden veel hoger. Natuurlijk ziet aluminium er heel wat anders uit dan staal. Staal kan door zijn unieke sterkte heel fijne raamprofielen vormen, terwijl die bij aluminium al iets breder zijn

U-waarde. 0.316 W/m 2 K. Vorige Maak een projectfiche voor uw dossiers aan. Details aanvrager. Profiel. Voornaam* Naam* E-mail* Details project. Projectnaam* Adres 1. Adres 2. Gemeente. Postcode. Land. Ik heb de privacyverklaring gelezen en begrepen. Creëer uw PDF. U-waarde van de ramen en kozijnen van de dakkapel maximaal 1,65 W/m²K mag bedragen. Dit gemiddelde moet worden berekend volgens artikel 3.4 van de Regeling Bouwbesluit 2012. De zijwangen van de dakkapel kunnen worden beschouwd als 'met ramen, deuren, kozijnen gelijk te stellen constructieonderdelen' zoals bedoeld in artikel 5.3 lid 7 HR++ glas isoleert uitstekend waardoor uw stookkosten dalen. Lees hier wat dit type glas kost en hoeveel u met HR++ glas bespaart op uw energierekening

De U-waarde is de omgekeerde waarde van de R-waarde (Rm-waarde). Vaak wordt de R-waarde gebruikt voor vloer, wand, en dakoppervlak en wordt de U-waarde gebruikt voor het berekenen van de isolatiewaarde van ramen (glas en kozijn). U-waarde berekenen. Om de U-waarde te berekenen deelt u de uitkomst van de R-waarde door 1. U=1/R totaa U-waarde; hoe lager hoe beter. De U-waarde [W/(m²K)] of k-waarde is een 'warmtedoorgangscoëfficiënt'. De U-waarde zegt dus iets over het warmteverlies van de constructie. Deze waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat, meer bepaald door het type en de dikte van het materiaal Bij ramen geeft de U-waarde de isolatiewaarde weer van het 'naakte' venster (voor het is ingebouwd). Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er verloren gaat. De U-waarde hangt af van het soort venster en de onderdelen waaruit het bestaat. Om goed te scoren op het vlak van EPB, installeer je best ramen die goed isoleren

Wat betekent de mysterieuze U-waarde? KwadrO Ramen en Deure

U-waarde per type glas. De U-waarde verschilt per glassamenstelling. Hieronder is een overzicht gegeven. De U-waarde loopt hierin van laag naar hoog. Het best isolerende type glas staat dus bovenaan. De variatie in de U-waarde voor iedere type glas hangt af van de spouwbreedte, HR-coating en gasvulling U-Waarde. De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil doorgelaten wordt. De meting wordt dan gedaan tussen de ene en de andere zijde van de wand. Een hoge U-waarde een slecht isolerende glaswand en een lage U-waarde een goed isolerende glaswand Ramen. De keuze van goede ramen en deuren is één van de belangrijkste bij de bouw of renovatie van uw woning. De juiste ramen en deuren maken van uw huis een echte thuis. Uw nieuwe ramen en deuren moeten dan ook uitstekend thermisch en akoestisch isoleren, een aangenaam gebruiksgemak bezitten en inbraakwrend zijn U-waarde isolatie berekenen De resultaten van deze rekenmodule zijn zuiver indicatief. Raadpleeg daarom ook uw architect, EPB verslaggever, voor een gedetailleerde berekening Nieuwe ramen kopen; Glas wat in de HR+++ categorie valt heeft een U waarde van maximaal 1,5. Dit wil zeggen dat er nog maar een minimum aan warmte kan ontsnappen vanuit je huis. Alle dubbelglas soorten die een U waarde boven 1,5 hebben komen niet voor subsidie in aanmerking

U-waarde ramen en deuren│ Profe

Met ons isolerende glasfolie verbetert u de U-waarde op enkele beglazing van 5.6 naar 3.5 en bij dubbel glas van 2.8 naar 2.1. En dit alles kan, In de warmere maanden weerkaatst de folie de warmte weg van de ramen en bespaart men op energiekosten van koelingssystemen De U-waarde van het(de) ventilatierooster(s) kan worden ingegeven in het sub-blad ^Beglazing _ bij U-waarde (W/m2K). Indien men niet over dit gegeven beschikt zal de applicatie een forfaitaire waarde van 6.0W/m2K in rekening brengen. 10 Stap 6-2 Figuur 9 Ingave van de U-waarde van het (de) ventilatierooster(s Isolatie speelt de dag van vandaag een steeds grotere rol. Naast dak-, muur- en vloerisolatie moet ook je buitenschrijnwerk voldoen aan bepaalde eisen Daarnaast wordt er geen droge lucht gebruikt, maar een edelgas (Argon of Krypton). Hierdoor heeft dit type glas een ontzettend lage U-waarde, namelijk 1,1 W/m2-k. U heeft dan dus niet alleen een zeer gunstige kostprijs voor nieuwe ramen, maar u bespaart jaarlijks ook nog eens ontzettend veel op stookkosten

De U-waarde van een bepaald type glas wordt bepaald door de dikte van het glas, het aantal lagen, de coating en het gebruik van gas of lucht. Soorten isolatieglas. Isolatieglas heb je in verschillende vormen. Van enkel glas met coating tot driedubbel glas voor de schuifpui of ramen. Standaard HR gla 8 U-waarde 3.0/1.2: U-waarde 3.0 (Nen 1068-12) (W/(m2.K) U-waarde 1.2 (Nen 1068-12) (W/(m2.K) 9 Opmerking: Maximale grote 1500x700mm 10 STUBA besteksystematiek; B412240.113.F02 v106 . KIJK ONDER HET TABBLAD 'EXTRA INFORMATIE' HIERONDER VOOR MEER INFORMATIE EN EEN LINK NAAR HET BESTELFORMULIE Specifiek voor ramen en deuren is de U-waarde van belang. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatiewaarden van jouw raam. Aliplast heeft enkele aluminium series die perfect voldoen aan de hoge eisen van isolatiewaarden. Dit maakt jouw woning zeer energiezuinig

CO2-uitstoot van je woning verminderen: wat kan jij doen?OpbouwrolluikenProfielen in aluminium of pvc? Het kan vanaf nu allebeiRaamkozijnen en vensterdorpels – Hergebruik van bouwmaterialenSmeedijzer deuren | afgewerkt met stopverf | Hasselt

Het gemiddelde kunststof raam heeft een U-waarde van 1,5. Vergelijk dit met dubbel glas, dat een U-waarde heeft van 2,7. Er zijn verschillende soorten isolatieglas, of hoogrendementsglas, en triple glas is hier één van. Wat is triple glas en hoeveel kost het? De meeste kunststof ramen worden standaard uitgerust met HR++ glas Ontdek onze mooie ramen van pvc, hout of aluminium. Samen vinden we de juiste ramen voor jouw woning. Wij helpen jou graag met eerlijk advie In de NEN‐EN‐ISO 10077‐1 staat vermeld hoe de warmteweerstand (Rc-waarde) van een gesloten constructie of die van een gevelopening (U-waarde) bepaald wordt. De norm voor transparante constructies als ramen en deuren is tot de ingang van BENG (januari 2021) nog 2,2 W/m²K U-waarde venster gekend met detailberekening: U-waarde maximaal 1,50 W/m²K en Ug-waarde van het glas maximaal 1,1 W/m²K: Houten ramen: Niet mogelijk met glas 1.0 of 1.1 (wel met detailberekening natuurlijk) PVC ramen: Minstens profiel met 5 kamers: Aluminium of PVC ramen met glas 1.1, gewone afstandshouders en zonder luchttoevoerrooster

 • Lion king song.
 • Heavy Metal bands a to z.
 • Delvaux handtassen Outlet.
 • Laxeermiddel kind apotheek.
 • Romantisch dagje uit voor 2.
 • VW oldtimer garage.
 • Verstelbaar kinderpark.
 • Digitaal stemmen.
 • Amazon shop review.
 • Kompas Sint Kruis winkeldorp Gent.
 • Biologische flesvoeding HiPP.
 • Old Captain Rum wiki.
 • Houten naambord voordeur.
 • Kevin Hart lengte.
 • Wanddecoratie kroeg.
 • Betalen met creditcard verzekerd.
 • Chrome extension download files.
 • How to select a random cell in excel.
 • Risicomatrix Excel.
 • Funda Coevorden Heege.
 • Film Into the Wild Netflix.
 • Duitse Staande Langhaar karakter.
 • Geiser vervangen door elektrische boiler.
 • Oscars wiki.
 • Kinderdagverblijf Berkel en Rodenrijs.
 • Procornea lenzen bestellen.
 • Zwarte Labradoodle te koop.
 • Geimpregneerde palen Praxis.
 • PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs.
 • Primark online bestellen.
 • Biedstrategie Google Ads.
 • Indian express restaurant.
 • Leenheer.
 • Evolon Matrashoes.
 • ERD oefeningen.
 • Persoonlijkheidstest psychologie.
 • Geocaching app macbook.
 • Kleurplaten monstertjes.
 • Unfall Haren.
 • Secutor Velites.
 • Fijne cake Koopmans variatie.