Home

Interpretatie

Een interpretatie is een persoonlijke duiding van een waarneming, een tekst of een stuk muziek. Het woord is verwant aan het Franse interprète, wat tolk, maar ook vertolker betekent interpretatie v. de manier waarop je iets beschouwt, duiding, lezing, uitlegging. Het ligt er net aan welke interpretatie je aan die tekst geeft. Na een aantal maanden zoeken maakte ik dan een keuze die vaak op een oecumenische kerk viel, aangezien deze vrijer van dogma's is interpretatie|s (meerv.) 1) eigen uitleg (van wat je waarneemt) Voorbeelden: `de interpretatie van een grafiek van een gehoortest`, `de interpretatie van een gedicht`, `Aan het toepassen van wetgeving gaat interpretatie van de wet vooraf.`. 2) concrete vormgeving van je eigen uitleg. Voorbeeld

interpretatie. (engels: interpretation) Uitleg van iets dat niet meteen duidelijk is of voor de hand ligt, zoals het suggereren welke betekenis kan worden gevonden in een reeks gegevens of in een beeldend werk. Bron: aat-ned.nl interpretatie - Zelfstandignaamwoord 1. de manier waarop je iets beschouwt, duiding, lezing, uitlegging ♢ Het ligt er net aan welke interpretatie je aan die tekst geeft. 2. (kunst) vertolking van een muzikale compositie of een tekst Woordherkomst Naamwoord van handeling van interpret..

Interpretatie - Wikipedi

 1. interpretatie (zn): duiding , expressie , invulling , lezing , uitleg , uitlegging , verklaring , vertolking , verzinnelijking , voorstelling als synoniem van een ander trefwoord
 2. Interpreteren. 1: Proberen na te voelen wat de dichter waarschijnlijk gevoeld heeft toen hij het verhaal opschreef. 2: Gevoelens vergelijken met wat het bij jou oproept als je het leest of hoort. Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/22585
 3. Regressieanalyse uitvoeren en interpreteren. Gepubliceerd op 1 november 2018 door Lars van Heijst. Bijgewerkt op 17 oktober 2020. Regressieanalyse wordt gebruikt om het effect te bepalen van een (of meerdere) verklarende variabele(n), zoals lengte of leeftijd, op een afhankelijke variabele zoals gewicht

Wat is de NIO en wat zegt de uitslag? De NIO, Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, is een toets in het basisonderwijs die veelal in groep 8 wordt afgenomen Categorie: interpretatie - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Its projects are supported by academic researchers from. Welke onderdelen in je referentiekader kunnen je waarnemen en interpretatie beinvloeden? Het refentiekader van de ontvanger: - waarden en normen - humeur - oordelen - aandacht - (on) bekendheid - gesteldheid - (on) wil. Comments interpretatie (ww.) to view; to stand: de interpretatie (v) the reading; the opinion; the idea; the conception; the vision; the notion: interpretatie: interpretation; idea; meanin 1. Alles is interpretatie. Ook andere dieren interpreteren, maar niet zo vaak en met zoveel hartstocht als mensen. Wij interpreteren de taal die wij spreken en schrijven, lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, ons eigen lichaam (ik heb pijn in mijn schouder, moet ik naar de dokter?) et cetera

interpretatie - WikiWoordenboek - Wiktionar

ECG interpretatie leren? ECGs interpreteren op desktop, smartphone of tablet! Registreer en ga direct aan de slag met de gratis basiscursus! Met certificaa Interpreteren van scores Berekening van de scores. Om de totaalscore te berekenen worden de scores van de antwoorden op vraag 1 t/m 10 opgeteld en vervolgens door 10 gedeeld de interpretatie (v) die Auslegung; die Ansicht; die Anschauung; die Denkweise; die Ansichtsweise; die Erklärung; die Deutung; die erklärende Auslegung; die Erläuterung; die Erörterung; die Interpretation; die Darlegung: interpretatie: Auslegung; Deutung; Interpretation; Bedeutun Interpretatie Flow-Volume Curve. Nadat men zich ervan heeft vergewist dat de test goed werd uitgevoerd en men minstens 2 reproduceerbare flow-volume curves heeft, kan men overgaan tot de interpretatie van de curves

interpretatie Nederlands woordenboek - Woorden

Data-interpretatie: de meest gemaakte fouten; Joren van Gilst Traffic Builders. 17,8K. Channel Analytics. Best practice - 25 januari 2017 - 15:30 Data-interpretatie: de meest gemaakte fouten Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) in werking, waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de kwaliteit van het Energieprestatie Advies is geborgd. De interpretatie- en wijzigingsdocumenten bij ISSO-publicatie 75.1 voor utiliteitsbouw en ISSO-publicatie 82.1 voor woningen en de andere documenten zijn nu beschikbaar Interpretatie 2020-01 - NEN-EN 12845 4.4.2: geschiktheid componenten sprinklerinstallatie ; Interpretatie 2017-04 - NFPA 13 - Verhouding brandklassen EU met NFPA; Interpretatie 2017-03 - NEN-EN 12845+A2+NEN 1073 par 6.2.3 - Scheidslijn uitstalling en opslag van goedere Interpretatie is de manier waarop een muziekstuk gespeeld wordt. In dit deel zullen we gaan leren hoe we kunnen zien hoe snel muziek gespeeld moet worden. Dit noemen we het tempo van de muziek. Het tempo valt ook onder interpretatie en zal niet voor iedereen precies hetzelfde zijn

Betekenis Interpretatie

Interpretatie in de kunst. In de kunst en de letterkunde bedoelt men met interpretatie een oordeel over de betekenis van een kunstwerk, dat wil zeggen: over datgene wat het kunstwerk primair overbrengt of uitdrukt. De moderne kritiek gaat ervan uit dat een kunstwerk als een eenheid moet worden gezien, met zijn eigen thematiek ♦ interpretatie zn. 'duiding, lezing, uitlegging'. Mnl. interpretatie vanden visione .iii. 'de uitlegging van de 3 visioenen' [1315-35; MNW-R]; nnl. interpretatie ook 'vertolking (van muziek, poëzie etc.)' en in de afleiding interpretatief 'wat de vertolking (door musici) betreft' [1963; WNT Aanv. interpretatief] Een interpretatie kan veel invloed hebben op het beeld dat je van iemand hebt. Als je iets op een manier interpreteert, maar dit was helemaal niet wat die persoon met dat gedrag wilde bereiken, heeft dat veel invloed op het beeld dat je van iemand hebt Interpretatie is het geven van betekenis aan een deel van het werk of aan het werk als geheel. Ter illustratie twee voorbeelden van interpretaties: Het noodweer dat plotseling losbarstte is een vooruitwijzing naar de trieste afloop van het verhaal

Een audiogram is de grafische weergave van je gehoor. We tonen je hoe het wordt gelezen en wat decibel en frequentie betekenen Interpretatie. Een score van vier of meer keer 'ja' (score A) is een aanwijzing voor beginnende dementie en is een reden voor verder onderzoek naar geheugenstoornissen, overige cognitieve stoornissen en het dagelijks functioneren. Bij een score van drie of minder keer 'ja' heeft het zin de OLD binnen zes maanden te herhalen De verwachting is dat effectgrootte ook in de praktijk van de jeugdhulp een steeds grotere maatstaaf wordt. Hier wordt het begrip effectgrootte uitgelegd

Wij vatten hierna de achtergrond en de interpretatie van Hb, MCV, ferritine en overige parameters samen (figuur 1). Rodebloedcelparameters hemoglobine en 'mean corpuscular volume' (MCV; gemiddeld celvolume van erytrocyten) zijn veelal pas verlaagd als de ijzervoorraad is uitgeput. Ziekenhuis Bronovo, Den Haag. Afd Interpretatie en context Naast alle aanknopingspunten die het gedicht als tekst zelf geeft, blijven er daarnaast nog een reeks aandachtspunten, invalshoeken en valkuilen om alert op te zijn bij interpretatie. Ook de context van een gedicht kan bijdragen aan de interpretatie (oeuvre van de dichter; literaire context; datering en werkelijkheid)

Nederlandse vertalingen van de Koran: Een bibliografisch

Wat is de betekenis van Interpretatie - Ensi

Spirometrie Interpretatie. We behandelen hier enkel de interpretatie van de flow-volume curve. De andere spirometrie testen worden niet behandeld. De flow-volume curve kan 4 onderscheidende vormen hebben die gelinkt zijn aan bepaalde pathologieën: obstructief longlijden, restrictief longlijden, gemengd longlijden en bovenste luchtweg obstructie interpretatie van de tsh-uitslag bij een nog onbekende patiënt. Er zijn drie mogelijke uitslagen: de TSH-waarde ligt binnen, onder of boven het referentie-interval. Een TSH-waarde buiten het referentie-interval dient gevolgd te worden door bepaling van de concentratie van vrij thyroxine (FT 4) in serum Interpretatie. De correlatie is r. s = .003. Dat betekent dat er geen verband is tussen het opleidingsniveau en de kwaliteit van relaties. Deze correlatie is dan ook niet significant, omdat de p-waarde (.959) groter is dan α (.05). Dit resultaat kan als volgt gerapporteerd worden: r s = r s-waarde; p = p-waarde; n = grootte groep. Voor dit. 6 Normgerichte interpretatie Het merendeel van de tests die gebruikt worden in de klinische setting maken gebruik van een normgerichte interpretatie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij intelligentietests. De cliënt bij wie de test is afgenomen, wordt vergeleken met een normgroep. Deze normgroep moet ee

Analyse en interpretatie. Vak. 2020-2021. Toegangseisen. Geen. Beschrijving. Literatuur lezen kan iedereen. Waarom zouden we er dan een wetenschappelijke studie aan wijden? In dit college leer je waarom ogenschijnlijk eenvoudige begrippen als 'de auteur' of 'de lezer', wel degelijk een letterkundige benadering nodig hebben 1 bloedgassen Snelle interpretatie. 2 Wat is de Ph Het aantal waterstofionen (H+) geteld per ml water. Hoeveel waterstofionen komen er bij een reactie vrij of gaan er verloren en/of hoeveel waterstofionen worden gebonden door het buffersysteem (ery s, eiwitten, fosfor, bicarbonaat) Het lichaam is erg gevoelig voor ph schommelingen Interpretatie Letterlijk: (persoonlijke) vertolking of weergave. In de muziek: de manier waarop een musicus probeert de muzikale gedachtengang van de componist weer te geven Interpretatie. Het PSA wordt met name bepaald als screening voor prostaatkanker. Wanneer het prostaatweefsel uitbreidt zoals bij een kwaadaardige wildgroei zal ook het PSA in het bloed stijgen. Niet van toepassing ECG maken en interpretatie Voorbereiding Klaarleggen materialen - 12 kanaals ECG apparaat - Scheermesje - ECG gel zo nodig - Gazen Toelichting Voorbereiding - De patiënt ligt op de onderzoekbank met ontbloot bovenlijf, zonder sokken en schoenen. - Laat het horloge af doen

Synoniemen van interpretatie; ander woord voor

Meetprotocol handknijpkracht m.b.v. Hand Dynamometer Standard Operating Procedures versie 1 4/7/2016 Auteurs: Jacqueline Langius, Wesley Visser, Hinke Kruizenga, Nel Reijve Dan zou mijn interpretatie zijn dat er de gemiddelde wiskundescore niet significant verschilt per klas en dat het effect van iq op het wiskundecijfer niet verschilt per klas en dat het interactie effect van iq*aantalc niet verschilt per klas- ik twijfel omdat dit in de cursus niet aan bod is geweest en omdat op deze site vaak wordt uitgegaan van de betrouwbaarheidsintervallen als criterium en.

Vanaf vandaag is het interpretatie- en wijzigingsdocument, versie 1 april 2020, beschikbaar. Dit document hoort bij de ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 en bevat aanpassingen die vooral relevant zijn voor opleiders, exameninstituten en softwareontwikkelaars. Het document bevat redactionele aanpassingen, aanpassingen die voortkomen uit de ontwikkeling van de software bij NTA 8800 en sluit aan op. Beck Depression Inventory Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door

(64) Getallen van de engelen: 800 tot 899 | Chakra-wil

Werkstuk over Interpretatie gedichten voor het vak nederlands. Dit verslag is op 26 juni 2001 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Interpretatie en bespreking van de 4DKL-scores. Elke 4DKL-schaal heeft twee afkappunten, die de scores verdelen in 'laag', 'matig verhoogd' of 'sterk verhoogd'. Tabel 2 geeft een overzicht van de afkappunten en hun betekenis per schaal Informatie over de interpretatie van scores is te vinden in hoofdstuk 8 van de Technische Hand-leiding van de WISC-V-NL. Figuur 1 Totale schaal Aanvullende indexen Primaire indexen Verbaal Begrip Overeenkomsten Woordenschat Begrijpen Verbaal Begrip Overeenkomsten Woordenschat Kwantitatief Redeneren Gewichten Rekenen Visueel Ruimelijk Blokpatrone Wat is de betekenis van Selectieve interpretatie? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Selectieve interpretatie. Door experts geschreven

Databank Instrumenten Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK) De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat.De vragenlijst omvat 36 items verdeeld over zes subschalen: schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning. Interpretatie totaalscore OQ-45 •< 55: gezond (waak voor ontkenning/ gebrek aan zelfinzicht) •55-67: meer klachten dan 'gezonde' mensen, maar minder gehinderd dan pt die in behandeling zijn •67-92: klachten bij pt in behandeling •≥ 92: meer klachten dan gemiddeld bij pt die in behandeling zij

De brief van Drs. Mario Ortiz Martinez: *Foute interpretatie van positieve PCR uitslagen - Onterechte & foutieve besmettingen zorgt voor grove beleidsfouten* Geachte Kamerleden, U heeft het giga druk, dus ik val maar met de deur in huis met zeer belangrijke informatie,. Interpretatie resultaten lood-in-water test. Wij vergelijken de maximale loodafgifte in jouw binnenhuisinstallatie met de wettelijke vastgestelde veiligheidswaarde voor lood. Dit is 10 µg/l volgens het Drinkwaterbesluit Dit hoofdstuk is geactualiseerd in 2020 ten opzichte van de versie uit 2013. De aanpassingen zijn gebaseerd op de herziening van de NHG-Standaard Urineweginfecties uit 2020 De interpretatie van laboratoriumuitslagen is echter vaak lastig en tijdrovend, waardoor soms belangrijke informatie onopgemerkt blijft. In deze zeer interactieve workshop zullen, onder de bezielende leiding van Hans Kooistra, tal van klinisch-chemische parameters bij hond en kat de revue passeren Verkeerde interpretatie AVG: dit laat je liggen. Slechts dertig procent van de grote uitgevers in Europa is AVG compliant, bij adverteerders is dit cijfer vele malen lager,.

Interpreteren - 8 definities - Encycl

Interpretatie: Ik zie dat Jaap Rashida in de rede valt. Dat doet hij drie keer achter elkaar. Daarna zegt Rashida niets meer. Jaap is een dictator. Hij kan slecht luisteren. Daardoor durft Rashida niets meer te zeggen. Ik hoor Rintje zeggen dat hij geen tijd heeft gehad om de notulen van het vorige overleg tijdig op ons netwerk te zetten Interpretatie van uitspraken en gedrag van anderen staat een neutrale communicatie in de weg. Als je oordelen communiceert in plaats observaties verklein je de kans dat je krijgt waar je behoefte aan hebt en vergroot je de kans op een conflict Interpretatie van feiten. We hebben allemaal een eigen interpretatie van feiten. Deze interpretatie is ook afhankelijk van de context waarin je het feit plaatst. Als het op de dag van de bovenbeschreven temperatuurmeting 1 e kerstdag is, vinden we de temperatuur hoog voor de tijd van het jaar OBSERVEREN, REGISTREREN, RAPPORTEREN EN INTERPRETEREN 10 geïnterpreteerd, waarbij er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen observeren en interpreteren. Het rapporteren komt in hoofdstuk 8 aan de orde en in hoofdstuk 9 worden de ethische aspecten van het observeren e College-aantekeningen Inleiding in de rechtswetenschap college 1 2 en 3 Samenvatting Over Recht Gesproken H1 t/m H9.4.1 Verplichte opgaven - Video analyse rol van regisseur en vakdidacticus Practicum 2 Module 2, Inleiding Privaatrecht Probleem 3 NBS Seminar assignments - Solutions Samenvatting Juridische Methoden - hs 1 t/m 7 Samenvatting Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht.

Regressieanalyse uitvoeren, interpreteren en rapportere

Hoewel bij correlatierekening niet noodzakelijkerwijs sprake is van oorzaak en gevolg, is het bij het maken van een spreidingsdiagram gebruik om de 'onafhankelijke' variabele (de vermeende oorzaak) op de x-as te plaatsen en de afhankelijke variabele (het mogelijke gevolg) op de y-as.. De vorm van de puntenwolk geeft aan in hoeverre een verband aanwezig is: wanneer een toename in de ene. Interpretatie astma/COPD vragenlijsten . CCQ < 1 Niet beperkt ≥ 1 < 2 Matig beperkt ≥ 2 < 3 Ernstig beperkt ≥ 3 Zeer ernstig beperkt. Minimal clinically important difference (MCID) = 0.4 . MRC. Door HA-lab MRC gemodificeerd: onderste klasse gesplitst. Vanaf MRC 3 matig tot ernstige dyspnoe. Advies bij GOLD 2 én MRC vanaf 3: fysiotherapi

Percentielscores: uitleg en interpretatie Steeds vaker zijn percentielscores te zien bij de resultaten van toetsen en testen. Percentielen worden vaak onterecht vergeleken met procenten. Hoewel ze veel met elkaar gemeen hebben, zijn de termen niet volledig uitwisselbaar Bij een leucocyten differentiatie worden alle soorten leucocyten apart geteld om inzicht te krijgen in het type infectie, ontsteking of allergische reactie Een goede interpretatie wordt sterker als je je verbeeldingskracht de ruimte geeft. Leef jezelf in, laat je emoties los en durf te fantaseren. Zeker bij de interpretatie van moderne en abstracte kunst is dat erg belangrijk. Veel schilders houden van een kwinkslag. Op het moment dat je star vasthoudt aan je eigen perspectief, zie je minder

Wat is de NIO en wat zegt de uitslag? Mens en

ECGpedia kreeg al meer dan 1.250.000 bezoeken uit 222 landen 1. Inleiding 2. Decielen 3. Stanine 4. C-score 5. T-score 6. Normklassen. 1. Inleiding Een schaalscore van een vragenlijst krijgt in de meeste gevallen pas een betekenis als men deze score vergelijkt met de score van anderen beschouwing moeten nemen bij de interpretatie van de uitslag van een semenanalyse. De WHO‐ richtlijn beveelt 2 - 7 dagen onthouding aan als venster waarbinnen een semenanalyse verricht zou moeten worden.9 Tevens wordt aanbevolen, indien aanvullende analyses nodig zijn, d

Jozef en de vrouw van Potifar - Wikipedia

Voor de uitvoering van de stemproeven en de interpretatie, zie de bijlage. Met tympanometrie kan een indruk worden verkregen van het mogelijk bestaan van middenooreffusie (zie NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen) of een trommelvliesperforatie (zie Details). Details De interpretatie van uitslagen . Voor het verwerken en interpreteren van uitslagen van vragenlijsten nemen we CCQ als voorbeeld. Allereerst is het van belang om de scores op een juiste manier te berekenen. Hiertoe worden de scores van alle antwoorden bij elkaar opgesteld en gedeeld door 10. Dit is de totale CCQ score Historische interpretatie: vooral bij de interpretatie van recentere wetgeving wordt nogal eens teruggegrepen op de zogenaamde wetgeschiedenis, dat wil zeggen op het verslag van de discussie die in het parlement heeft plaatsgevonden bij de totstandkoming van een wet (parlementaire geschiedenis). Zo kan de bedoeling van de wetgever worden gevolgd De keuze hiervoor en de interpretatie alsmede de voor- en nadelen ervan worden in dit artikel besproken en geïllustreerd met diverse voorbeelden (Gebu 2014; 48: 71-78). Inleiding; Keuze van uitkomstmaten, voor- en nadelen, en klin; Begrippenlijst; Harde uitkomstmaten; Voorbeelden van onderzoeken met harde utkomstmaten; Surrogaatuitkomstmate De Apathie Evaluatie Schaal (AES) bevat 18 items en de totaal score varieert van 18 tot 72, waarbij een hogere score meer apathie aanduidt. Er is ook een verkorte versie (pdf) beschikbaar.. Apathie wordt gedefinieerd als afwezigheid van of gebrek aan motivatie, wat zich uit in gebrek aan interesse en doelgericht handelen, verlies van initiatief, onverschilligheid en weinig emotionele reacties.

Artikel - Het circus Jeroen Bosch: zijn werkUw zicht in het wegverkeer | gezondheidAvenir (lettertype) - Wikipedia

De interpretatie van de uitkomst is in grote lijnen dezelfde als voor de productmoment correlatiecoëfficiënt. Als de uitkomst exact 1 is, dan is er een perfect verband: de rangorde score op de ene variabele komt overeen met de rangorde score op de andere variabele •Kwalificatie-items (Bv. Cijferreeksen nazeggen: tellen tot 5) • Demonstratie-items: aantonen werkwijze (Bv.Substitutie, Figuur Samenstellen) • Voorbeelditems: kind oefenen, geen score toegekend (bv. Overeenkomsten: rood en groen) • Oefenitems: feedback (dubbele obelisk ‡ ) bv. Overeenkomsten: item 1 Melk -Water geen perfecte scor Hieronder een voorbeeld rapport van de 4DKL, zoals opgesteld door Datec Score Manager, aan de hand van een fictief ingevulde 4DKL Vragenlijst. Onderaan de omrekening naar SCL-90 scores Onderzoek van Antoinet Klijnsma, Nr = 32452555 Antoinet Klijnsma kwam op 3-9-2009 voor een onderzoek. Antoinet Klijnsma heeft de 4DKL test uitgevoerd. Haar burgerlijke staat i ConFront Coaching en Training voor meer succes, geluk en balans voor werkende moeders en vaders Instructie en interpretatie ComburUX 10- teststrip Algemeen Urine-analyse met behulp van een urinestrip levert als screening een waardevolle bijdrage aan de urinediagnostiek. Net als alle andere diagnostiek heeft ook deze vorm van diagnostiek zijn beperkingen. Dit document is bedoeld als hulp bij het correct inzetten va De interpretatie van een taaluiting vindt plaats op verschillende niveaus. Woord. Het eenvoudigste niveau is dat van het woord: ieder woord is een taalbouwseltje dat zowel een vorm als een betekenis heeft. De vorm is willekeurig, en hangt niet af van de betekenis

 • Runescape stats checker.
 • Gemeente Lint Burgerzaken.
 • Vakantie teksten Instagram.
 • Sketch Windows alternative.
 • Welke weefsels zijn er.
 • Rien Poortvliet servies jacht.
 • Tablet verbinden met mobiele telefoon.
 • Yoga stofwisseling.
 • Teambuilding tips.
 • Jaz Solaya Zoover.
 • Alpha 1 antitrypsine ontlasting.
 • Pibia thuisbezorgd.
 • Foscam Cloud multiple camera's.
 • Fotolijst ophangen betonnen muur.
 • Recalcitrante zaden.
 • René Klijn partner Maarten.
 • Plaatsnamen met een M.
 • Valaciclovir Sandoz 500 mg.
 • Alcohol vruchtbaarheid man.
 • Buitenboordmotor gestolen.
 • Inloggen parkeren Nissewaard.
 • Ratatouille ovenschotel.
 • Pirelli F1 mini tyre.
 • Louboutin sneakers, Suede.
 • Karsten Opera 2400 review.
 • Voormalige PvdA leiders.
 • Emma wil leven Portugal.
 • Christelijke canon liederen.
 • Enkelprothese martiniziekenhuis.
 • Grasmaaier benzine Husqvarna.
 • Balletpakje maat 110.
 • Gips sterker maken.
 • Popular science books.
 • Nagels vijlen met glasvijl.
 • Ferrari 458 Price.
 • Originele huwelijksreis.
 • Carlene Carter Every Little Thing.
 • Pittige spaghettisaus.
 • Prijskaart Frituur.
 • Honingzwam bestrijden.
 • Reageren 12 letters.