Home

Nevenschikking en onderschikking uitleg

Nevenschikkend of onderschikkend - Nederlands voor in de

('en' hoort bij de nevenschikkende voegwoorden, Geef vervolgens bij elke zin aan of het gaat om een nevenschikking is of een onderschikking. Opdracht 4. Opdracht 1 A) Bekijk onderstaande zinnen. Zoek eerst in elke zin de pv en het onderwerp. Noteer deze antwoorden synoniem van nevenschikking = coördinatie synoniem van onderschikking = subordinatie. Bij nevenschikking zijn grammaticaal gelijkwaardige woorden, woordgroepen of zinnen in een reeks naast elkaar geplaatst en met elkaar verbonden Nevenschikking: - nevenschikkend voegwoord; en, maar, want, of. - gelijkwaardige delen. - je kunt de delen als zelfstandige zinnen opschrijven. - de volgorde van de zinsdelen is gelijk. Onderschikking. - onderschikkend voegwoord dit zijn er heel veel; als, terwijl, nadat, mits, zodra, etc. - ongelijke delen Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs

Nevenschikking =>onderschikking Een samengestelde zin bestaat uit twee of meer hoofdzinnen of heeft één of meer bijzinnen. Bijzinnen noemen we ondergeschikt als ze deel uitmaken van de hoofdzin ( zie TIP hierboven) Onderschikking. Onderschikking (of: subordinatie) heeft in het bijzonder betrekking op samengestelde zinnen waarin de bijzin deel uitmaakt van en daarmee ondergeschikt is aan (een deel van) de hoofdzin. Voorbeelden (waarin de bijzinnen gecursiveerd zijn weergegeven): (1) Ik zie dat je vanochtend geen tijd hebt gehad om je te scheren De ouders drinken koffie en de kinderen drinken limonade. Het is tijd om naar huis te gaan, want het is vijf uur. Hij wil wel naar voetbal, maar hij mag niet van zijn moeder. Het regent, dus ik blijf binnen. Jan en piet gaan met de fiets. Wil je koffie of thee

Nevenschikking of onderschikking? Uit: De nevelprins. Carlos Ruiz Zafón. Duid het correcte antwoord aan. Zijn brein hield op te functioneren, zijn mond zakte open en zijn ogen kregen een starende blik. Dit is een: ? enkelvoudige zin ? samengestelde zin met nevenschikkend verband Voegwoorden kun je vaak herkennen door de komma die ervoor staat, maar dit hoeft er. niet altijd te staan. Er zijn twee soorten voegwoorden: Nevenschikkende en onderschikkende. 2. Onderschikkende voegwoorden. Een onderschikkende voegwoord verbindt een hoofdzin (belangrijkste zin) met een bijzin nevenschikking - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) een samenvoeging van twee gelijkwaardige zinnen tot een geheel ♢ Ik stond op en ik dronk koffie is een voorbeeld van een nevenschikking. Woordherkomst samenstelling van neven en schikking Antoniemen onderschikking Ve.. Voorbeeldzinnen onderschikkend Karel is mijn vriend omdat hij me 100 euro heeft gegeven. Het meisje dat daar loopt, heet Aïsha Onderschikking Hoofdzin met daarin een bijzin. Bijzin kan voor en achter de hoofdzin staan. Onderschikkende voegwoorden zijn: Aangezien, als, dat NEVENSCHIKKING Zinnen zijn aan elkaar geplakt. Kunnen ook los van elkaar voorkomen. 8. ONDERSCHIKKING De zinnen zijn afhankelijk van elkaar. Kunnen niet los van elkaar voorkomen. 9. VOEGWOORD Een voegwoord verbindt de zinnen met elkaar. 10. NEVENSCHIKKENDE VOEGWOORDEN En Maar Want Doch 11

Nevenschikking en onderschikking. Nevenschikking. Bij nevenschikking in een samengestelde zin zijn de deelzinnen gelijkwaardig. Om de deelzinnen te verbinden, gebruik je een nevenschikkend voegwoord zoals en, of, maar, want of gewoon een komma. Tip nevenschikking nevenschikking zelfst.naamw. taalkunde een samenvoeging van twee gelijkwaardige zinnen tot een geheel Voorbeeld: `Ik stond op en ik dronk koffie is een voorbeeld van een nevenschikking. ` Bron: WikiWoordenboek

nevenschikking / onderschikking - Vlaamse overhei

 1. Nevenschikking of onderschikking? invuloefening. Zijn deze samengestelde zinnen nevengeschikt (N) of ondergeschikt (O)? Vul in: N of O Een van de buurvrouwen had er als schoonmaakster gewerkt en vertelde dat er zoveel kamers waren , dat ze ze niet allemaal had kunnen tellen
 2. Uitleg en beperkingen. Om een goed lopend betoog te maken of om een betoog van een ander te kunnen beoordelen, is het waardevol om vast te stellen welke structuur het betoog heeft. Hiertoe worden vaak de volgende elementen onderscheiden: de enkelvoudige argumentatie, de nevenschikkende argumentatie, de onderschikkende argumentatie en de meervoudige argumentatie
 3. onderschikking onderschikking zelfst.naamw. [taalkunde] een samenvoeging van twee zinnen tot een geheel waarvan de ene een bijzin is van de andere Voorbeeld: `Ik stond op omdat ik naar mijn werk moest is een voorbeeld van een onderschikking. ` Bron: Wikiwoordenboek - onderschikking
 4. Zaken als nevenschikking en onderschikking spelen hierbij een belangrijke rol. Zie ook. Argumentstructuur (taalkunde) Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 mrt 2016 om 18:33. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Enkelvoudige en samengestelde zinnen: 1) Theorie enkelvoudige en samengestelde zinnen: - Wat is een enkelvoudige zin? - Wat is een samengestelde zin? - Hoe h..
 6. der belangrijke). Verder met de opdracht. Het gaat hier om samengestelde zinnen, nevenschikking en onderschikking. Een nevenschikking of een onderschikking

Grammatica kunnen wij in twee delen opsplitsen; taalkundig ontleden en redekundig ontleden. Taalkundig ontleden betekent dat je elk woord gaat benoemen. Ook wel woordsoorten genoemd. Redekundig ontleden betekent dat je de zinsdelen gaat benoemen. Twee totaal verschillende dingen dus In mijn boek voor Nederlands staat: Nevenschikkende voegwoorden verbinden gelijkwaardige delen. Onderschikkende voegwoorden verbinden ongelijkwaardige delen. Maar ik snap deze uitleg niet. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Maak de zin af. Let op! Nevenschikking of onderschikking. De eerste zin is een voorbeeld. 1. Hij eet altijd drie boterhammen met jam, als hij naar school gaat. 2. Hij zet zijn fiets op slot, zodat 3. Je moet me even helpen, voordat 4. Ismet doet de boodschappen wel, maar 5. Toen de brand geblust was Theorie Oefen in deze quiz de theorie van samengestelde zinnen Enkelvoudige en samengestelde zinnen: Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 Samengestelde zinnen: nevenschikkend of onderschikkend? Oefening.. Nevenschikking en onderschikking Deze voorbeelden met oefeningen sluiten aan bij het leerboek Focus 2, maar kunnen ook zonder deze methode gebruikt worden. Downloadbaar lesmateriaal 16-04-2013 (25

Hoofdzinnen en bijzinnen - YouTube | Bijzin

Samenvatting Nederlands Nevenschikking en onderschikking

 1. nevenschikking v een samenvoeging van twee gelijkwaardige zinnen tot een geheel Ik stond op en ik dronk koffie is een voorbeeld van een nevenschikking. Antoniemen. onderschikking; Verwante begrippen. nevenschikkend voegwoord; Gangbaarheid. Het woord nevenschikking staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie
 2. Samenvatting en begrippen Nederlands Blok3: §2.2. Hoofdpersonage: het belangrijkste en meest uitgewerkte verhaalfiguur Karakters/round characters: uitgewerkte verhaalfiguren Bijfiguren: figuren waar je weinig over te weten komt, veranderen niet Types/flat characters: niet-uitgewerkte verhaalfiguren Medespelers: bijfiguren die een rol spelen in een gebeurteni
 3. Nevenschikking en onderschikking . Zinsbouw heeft met zinnen te maken. Het kenmerk van een zin is de aanwezigheid van een persoonsvorm (PV). Zinnen kun je met elkaar verbinden. 1 Nevenschikking . Als je gelijksoortige zinnen verbindt, heet dat nevenschikking. Hz + Hz is dus nevenschikking
 4. Nevenschikking. Bij nevenschikking (of: coördinatie) zijn (syntactisch) gelijkwaardige woorden, woordgroepen of zinnen in een reeks naast elkaar geplaatst en met elkaar verbonden. In de meeste gevallen wordt hierbij gebruikgemaakt van nevenschikkende voegwoorden, bijvoorbeeld en, of en maar

Enkelvoudig, nevenschikkend of onderschikkend? ** - CambiumNe

Het is ook goed mogelijk om twee (of meer) zinnen aan elkaar te koppelen; dat levert een samengestelde zin op. Je kunt dat op twee manieren doen: door nevenschikking of door onderschikking. Nevenschikking wil zeggen dat de zinnen gelijkwaardig aan elkaar zijn; je verbindt dan twee hoofdzinnen aan elkaar. Dat doe je met een van de voegwoorden en. Lesvoorbereiding en oefeningen over de samengestelde zin. De leerlingen onderstrepen eerst de persoonsvormen in een fragment uit Het is de liefde die we niet begrijpen van Bart Moeyaert.Vervolgens leren ze wat een samengestelde zin precies is en wat het verschil is tussen nevenschikking en onderschikking nevenschikking - zelfstandig naamwoord uitspraak: ne-ven-schik-king 1. verband tussen twee gelijkwaardige zinnen (hoofdzinnen) ♢ in '[hij keek haar aan] en [hij kuste haar]' is sprake van nevenschikking Zelfstandig naamwoord: ne-ven-schik-king de nevenschikking de nevenschikkingen Tegenstellingen onderschikking En dat is nauwelijks gebeurd, De nevenschikking uit het Statuut moet daarom, als het aan Nederland ligt, worden gewijzigd in een of andere vorm van onderschikking

Samengestelde zin Cambiumned - Grammatic

Onderschikking en nevenschikking Tussen nevenschikking en onderschikking : Een onderzoek naar verschillende vormen van verbinding in het Nederlands. / van der Heijden, E.M.R. Den Haag : Holland Academic Graphics, 1999. Research output: Thesis › Doctoral Thesi

Onderschikking - Taaladvies

Onderschikking en nevenschikking zijn telkens twee zinnen. Bij nevenschikking . zijn de zinnen . evenwaardig (je kan er twee hoofdzinnen van maken). Bij onderschikking. kan je bij . één . zin . het onderwerp en de pv scheiden. door bv. het woordje NIET. Oefening: onderschikking of nevenschikking? Bewijs. Opdat hij een goed vader. zou worden. Er zijn oefeningen en opdrachten. Wat is het verschil? Oefeningen maak je op het internet en de opdrachten maak je in Word. Vergeet niet steeds je werk op te slaan zodat je het later na kunt kijken. Via de onderstaande buttons kom je bij de theorie, oefeningen en opdrachten nevenschikking en onderschikking WB 187-189. Zinnen kunnen verbonden worden door een verbindingswoord. In zo'n geval heeft de zin meer dan één persoonsvorm . NEVENSCHIKKING- Het verbindingswoord is een nevenschikkend voegwoord: en, of, maar, want en DUS Tussen nevenschikking en onderschikking : Een onderzoek naar... (1999) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Tussen nevenschikking en onderschikking : Een onderzoek naar verschillende vormen van verbinding in het Nederlands

Nevenschikkende Voegwoorden - taal-oefenen

Onderschikking en nevenschikking zijn telkens twee zinnen. Bij nevenschikking . zijn de zinnen . evenwaardig (je kan er twee hoofdzinnen van maken). Bij onderschikking. kan je bij . één . zin . het onderwerp en de pv scheiden. door bv. het woordje NIET. Oefening: onderschikking of nevenschikking? Bewijs. Opdat hij een goed vader zou worden. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'nevenschikking', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken

Onzetaal.nl werkt met Google Analytics en gebruikt analytische cookies om te kunnen zien waar bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen, etc. Deze informatie is voor ons van groot belang: op basis hiervan kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken Oefening EX2: enkelvoudige en samengestelde zinnen. Oefening EX3: nevenschikking en onderschikking. Subpagina''s (3): EX1: Onderwerp en persoonsvorm EX3: Nevenschikking of onderschikking EX: Enkelvoudige en samengestelde zinne Mieke bakt een taart en Petra helpt haar moeder. Samengestelde zinnen zijn nevenschikkingen of onderschikkingen. De delen van een nevenschikking kun je ook als zelfstandige zinnen opschrijven. De delen van deze zin zijn met elkaar verbonden door een nevenschikkend voegwoord. Bij een onderschikking kun je niet elk deel als zelfstandige zin. Tussen nevenschikking en onderschikking. Tussen nevenschikking en onderschikking. lekker winkelen zonder zorgen. Gratis verzending vanaf 20,- ; Bezorging dezelfde dag, 's avonds of in het weekend

Enkelvoudig of samengesteld? Nevenschikking of onderschikking

We spreken over onderschikking als de samengestelde zin bestaat uit een hoofdzin en een bijzin. De bijzin is een zinsdeel (bijv. onderwerp of lijdend voorwerp) van de hoofdzin. Met andere woorden: de bijzin is ondergeschikt aan de hoofdzin. Tussen de bijzin en de hoofdzin staan betrekkelijke voornaamwoorden of voegwoorden Enkelvoudig, nevenschikking of onderschikking? Even een korte herhaling... Een zin kan enkelvoudig of samengesteld zijn. Een samengestelde zin kan bestaan uit: een hoofdzin en een bijzin, of; uit twee hoofdzinnen. Als de zin uit een hoofdzin en een bijzin bestaat is het een onderschikkende zin Volgorderestricties en andere karakteristieke eigenschappen: Principiële verschillen tussen nevenschikking en onderschikking. Neerlandica extra muros, 36(2), 36-47. van der Heijden, E.M.R. / Volgorderestricties en andere karakteristieke eigenschappen : Principiële verschillen tussen nevenschikking en onderschikking

Werkwoordelijk gezegde - Nederlands voor in de onderbouw

Onderschikkende voegwoorden - taal-oefenen

Wat is de betekenis van Nevenschikking

Onderschikking - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord nevenschikking: onderschikking herschikking schuldherschikking taakherschikking verschikking rangschikking eindrangschikking verklikking afschrikking rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons op Facebook. Ook op deze website. Sitemap Anagrammen Antoniem Dialect Puzzelen Natuur Populair Rijmen Symbolen Synoniem Tekst vertalen.

een boek en . loopt. daarna naar huis. Samengestelde zin. Zinnen zijn aan elkaar geplakt. Kunnen ook los van elkaar voorkomen. Onderschikking. Digitaal Klaslokaal: Maaike Zijm. De zinnen zijn afhankelijk van elkaar. Kunnen niet los van elkaar voorkomen. Voegwoord. Nevenschikking. Voorbeeld. Digitaal Klaslokaal: Maaike Zijm. Ga. je ook. Bij onderschikking, wordt een zinsdeel uitgebreid tot een klein zinnetje, maar bij nevenschikking zet je als het ware naast elkaar zetten. nevenschikkende voegwoorden zijn: 1.-en 2.-maar,doch (ze geven een tegenstelling aan) 3.-of (geeft een keuze aan) 4.-want (geeft een reden) 5.-de leestekens , ; en : scheiden ook wel eens nevenschikkende zinnen Ook en, en in mindere mate maar en want kun je op die manier introduceren. Cursisten raken dan vast vertrouwd met de betekenis van de woorden. Dat maakt het makkelijker om de nevenschikking uit te breiden naar zinnen. Als cursisten bijna op niveau A2 zitten, kun je de nevenschikking van zinnen introduceren 3.2. Samentrekking. Zin (13) uit de vorige paragraaf geeft ons aanleiding tot nadere beschouwing. We vonden in deze zin nevenschikking van twee gelijkwaardige zinsdelen, nl. een LV en een LV: m'n jas en m'n hoed. Het is echter ook mogelijk deze zin te zien als een nevenschikking van twee zinnen (1) en (2); in (3) hebben we dan een nevenschikking daarvan en in (4) een nevenschikking met.

Bij Paardekooper vinden we aarzeling: er is geen sprake van onderschikking, maar 'nevenschikking van het type met en is er evenmin, want dan zouden er twee verwisselbare helften moeten zijn' 3. We hebben al gezien dat dit laatste niet waar hoeft te zijn: er bestaat ook consecutieve conjunctie Start studying Onderschikking of Nevenschikking: Verdelen in zinsdelen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Nevenschikking wil zeggen dat het eerste gedeelte van de zin evenveel waarde heeft als de tweede helft van de zin. Het zijn als het ware twee aan elkaar 'gekoppelde' zinnen, die ook los van elkaar kunnen functioneren. Deze zinnen 'koppel' je dus aan elkaar met een signaalwoord (bijvoorbeeld 'en') Daarnaast heb je onderschikking

In het Nederlands worden nevenschikking en onderschikking gebruikt om het verband tussen delen van een samengestelde zin te beschrijven. Een samengestelde zin heeft meerdere hoofdzinnen of een of meerdere bijzinnen. Een enkelvoudige zin Bekijk onderstaande video voor een extra uitleg van de functie van de bijzinnen Wat Betekent diagonale nevenschikking? De betekenis van diagonale nevenschikking is: relatie tussen begrippen waarbij geen bovenschikking, onderschikking of nevenschikking bestaat. Betekenis diagonale nevenschikking. Er is al veel gezocht naar de betekenis van diagonale nevenschikking en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de.

Bij nevenschikking worden twee op zichzelf staande zinnen Onderschikking gaat vaak gepaard met de bijzinsvolgorde Uitleg over uw rechten en regels

Zie Nevenschikking en onderschikking. 2 definities op Encyclo. 1) Coördinatie ; Bij nevenschikking (of: coördinatie) zijn (syntactisch) gelijkwaardige woorden, woordgroepen of zinnen in een reeks naast elkaar geplaatst en met elkaar verbonden. I... Toon uitgebreidere definities Zie Nevenschikking en onderschikking. 1 definitie op Encyclo. Onderschikking (of: subordinatie) heeft in het bijzonder betrekking op samengestelde zinnen waarin de bijzin deel uitmaakt van en daarmee ondergeschikt is aan (een deel v... Toon uitgebreidere definities. Deze woorden beginnen met onderschikking

Bij nevenschikking worden twee op zichzelf staande zinnen (die ook los zouden kunnen voorkomen) in een bepaald logisch verband gezet. Bij onderschikking is er sprake van een zin die een bepaalde. Hoofd- en bijzin, nevenschikking en onderschikking; Grammatica. Dit programma is de oefenstof voor grammaticaoefening op gevorderd niveau tot het hoogste niveau. niveau 3F - 4F naar overzicht. Hoofdstukindeling. Persoonsvorm, Onderwerp, Gezegde; Lijdend en Meewerkend voorwerp, Soorten zinnen Tekstsegmentatie, onderschikking en subjectiviteit. Arie Verhagen. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 29 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Tekstsegmentatie, onderschikking en subjectiviteit. Download

Nevenschikking en onderschikking uitleg by joana Munha Freir

In deze zin staan de persoonsvorm en het onderwerp niet naast elkaar.Indien er meerdere bijzinnen zijn ,wordt de hoofdzin de ''rompzin'' genoemdNevenschikking en onderschikkingBij nevenschikking heb je te maken met 2 of meer hoofdzinnenBij onderschikking maken de bijzinnen deel uit van de hoofdzinVoegwoordenVoegwoorden zijn woorden die zinnen aan elkaar voegen- en - of - maar - doordat. praesens en perfectum in: BIJZIN (coniunctivus als gevolg van de ontwikkeling van nevenschikking naar onderschikking) 13Opto ut incolumis redeas. Ik wens dat je behouden terugkeert. 14Cave, ne occasionem hanc idoneam praetermittas. Pas op, dat je deze geschikte gelegenheid niet voorbij laat gaan Volgens mij is nevenschikking en onderschikking betrekken bij redekundig ontleden toch iets wat al sinds jaar en dag na de brugklas wordt uitgelegd en toegepast. Misschien dat kinderen wel uitgelgd is wat het verschil is tussen hoofd- en bijzin en wat nevenschikking is maar dat is zeker niet standaard stof voor de basisschool

 • Speelgoed aap die beweegt.
 • Sympathize meaning.
 • Verwarming 's nachts lager zetten of niet.
 • Korting Holland America Line.
 • Marmerlook keukenblad prijs.
 • Devil Survivor 3.
 • Chocolade biscuit AVEVE.
 • Zwanger vliegen corona.
 • 24 augustus middelburg.
 • Intellectueel eigendom database.
 • Alfred enoch imdb.
 • Rondreis Nieuw Zeeland 2 weken.
 • Noordrijn westfalen bestemmingen.
 • Martin Garrix Studio.
 • NAVO landen.
 • Bottrop Duitsland.
 • Taart decoreren met icing.
 • Mandoline de Buyer.
 • Auto bekleding stof kopen.
 • Bezoekersaantal Slotconcert Rowwen Hèze.
 • Maggie Smith eyes.
 • Interview ondernemer kapper.
 • Danny Blind Yvonne Blind.
 • Sint Elisabeth Hasselt vacatures.
 • BLOUSE met STRIK ZARA.
 • Keramisch parket of pvc.
 • Kookwinkel Delft.
 • Weggeefhoek Sneek.
 • Fraké balken.
 • Pelham bit dubbelgebroken.
 • Carlene Carter Every Little Thing.
 • Yamaha Diversion 900 Carburateur.
 • Chocolade biscuit AVEVE.
 • Teksten over roddelaars.
 • Sportoase hoe reserveren.
 • Hades attributen.
 • Antarctica verboden.
 • Posterhanger 85 cm.
 • Zuid Tirol taal.
 • Tijger gewicht mannelijk.
 • Zachtboard HORNBACH.